lemlala

i know nothing

i am nothing

lemlala

Viết những câu chuyện nhỏ, câu chuyện to, câu chuyện chẳng to chẳng nhỏ. Và viết luôn những không-câu-chuyện.

“hôm qua là ngày mai của hôm kia, là hôm kia của ngày mai”

_MG_0552

Advertisements

Add a Video

The Home Page template includes a section for a video, along with a bit of content.

Call to Action